Shop Mobile More Submit  Join Login
About Traditional Art / Student Hạ NhiênMale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 3 Months
Needs Core Membership
Statistics 4 Deviations 65 Comments 333 Pageviews
×

Newest Deviations

[Free Texture by THIENKHUYEN] by bestartforworld [Free Texture by THIENKHUYEN] :iconbestartforworld:bestartforworld 6 5 [art] by bestartforworld [art] :iconbestartforworld:bestartforworld 2 7 {psdart] by bestartforworld {psdart] :iconbestartforworld:bestartforworld 5 3

Favourites

Passenger - Photoshop PSD by friabrisa Passenger - Photoshop PSD :iconfriabrisa:friabrisa 689 58 Little Tomoe By Sk by soniakr Little Tomoe By Sk :iconsoniakr:soniakr 6 0 Signature #6 Tsurumaru Kuninaga by ngunhsulucu1 Signature #6 Tsurumaru Kuninaga :iconngunhsulucu1:ngunhsulucu1 3 0 ::16082017:: PACK TEXTURE #7 by hyerinie by hyerinie ::16082017:: PACK TEXTURE #7 by hyerinie :iconhyerinie:hyerinie 126 79 Photoshop Cloud Brushes 2 by sdavis75 Photoshop Cloud Brushes 2 :iconsdavis75:sdavis75 150 16 9#PNG by 233SID 9#PNG :icon233sid:233SID 356 49 almost summer by tjasa almost summer :icontjasa:tjasa 354 19 pack / 30png-text-china by LEETM by LeeTM pack / 30png-text-china by LEETM :iconleetm:LeeTM 51 21 Texture 95 3000X3000 SNOW by FrostBo Texture 95 3000X3000 SNOW :iconfrostbo:FrostBo 712 209 Snow Texture by funnybunny-stock Snow Texture :iconfunnybunny-stock:funnybunny-stock 635 339 Light/Bokeh Texture 61 by xnienke Light/Bokeh Texture 61 :iconxnienke:xnienke 19 1 rainbow heart by Drawn-Mario rainbow heart :icondrawn-mario:Drawn-Mario 334 18 Textures39 Vanessax17 by Vanessax17 Textures39 Vanessax17 :iconvanessax17:Vanessax17 231 12 Light/Bokeh Texture 39 by xnienke Light/Bokeh Texture 39 :iconxnienke:xnienke 11 3 scent by Megson scent :iconmegson:Megson 323 41 Maze Of Red by annoyss Maze Of Red :iconannoyss:annoyss 1,248 141

Activity


- Click here ;^;
- Nó hiện ra một tab, chú ý chỗ này 
Untitled by bestartforworld

- Viết tùy ý thích vào chỗ Enter your text here .-.
- Lưu ý chỉ viết được tiếng Anh ;.;
- Ghi xong chọn Transparent PNG
. Chọn spike left thì nó ra như này: Wigflip-ds by bestartforworld
. Chọn spike right thì nó ra như này: Wigflip-ds (1) by bestartforworld

                                                           OK rồi đó

                                                      CMT+ Fav+ Watch= Use

[Free Texture by THIENKHUYEN]
- Credit in my fav, google,...
- Đây là lần đầu tiên mình làm texure, giờ có cả đống texture trên D.A í =)) nhưng hy vọng mấy cậu thích cái pack này vì nó free =))
- Credit nếu dùng
- Fav+ Comment+ Watch= Download :happybounce: 
- Nhớ đúng luật đấy <3
Loading...
[art]
- Credit: google, my fav
- còn rd thì kiếm trên gg chắc có ở DA, mình không nhớ cre, ai thấy nhắc mình cre ạ <3
Loading...
{psdart]
- Share psd art No, I disagree! choy du art tởm vc
- Cmt +Fav+ Watch= down
- ai đi qua chém art cái ạ :happybounce: 
- Credit: yunniejacksonyi uaats-BB
Loading...
- Click here ;^;
- Nó hiện ra một tab, chú ý chỗ này 
Untitled by bestartforworld

- Viết tùy ý thích vào chỗ Enter your text here .-.
- Lưu ý chỉ viết được tiếng Anh ;.;
- Ghi xong chọn Transparent PNG
. Chọn spike left thì nó ra như này: Wigflip-ds by bestartforworld
. Chọn spike right thì nó ra như này: Wigflip-ds (1) by bestartforworld

                                                           OK rồi đó

                                                      CMT+ Fav+ Watch= Use

deviantID

bestartforworld's Profile Picture
bestartforworld
Hạ Nhiên
Artist | Student | Traditional Art
Vietnam
- Acc lập để kiếm nguồn design, thỉnh thoảng up vài cái ljnk tjnk =))
- Tên gọi: Nhiên
- Tên design: thienkhuyen

Comments


Add a Comment:
 
:iconsoniakr:
soniakr Featured By Owner Sep 28, 2017  Hobbyist General Artist
Thanks for the fave.F2U Pink Rose 
Reply
:iconbestartforworld:
bestartforworld Featured By Owner Oct 4, 2017  Student Traditional Artist
- thank u for the fav <3
Reply
:iconultimatephotopacks:
ultimatephotopacks Featured By Owner Aug 16, 2017  New Deviant
watch back?rainbow heart 2 
Reply
:iconbestartforworld:
bestartforworld Featured By Owner Aug 16, 2017  Student Traditional Artist
- done :happybounce: 
Reply
:iconjunghyunhyo:
junghyunhyo Featured By Owner Aug 1, 2017  Student Interface Designer
Thank you for the watch :">
Reply
:iconbestartforworld:
bestartforworld Featured By Owner Aug 3, 2017  Student Traditional Artist
- watch lại đc k nè :v
Reply
:iconjunghyunhyo:
junghyunhyo Featured By Owner Aug 3, 2017  Student Interface Designer
Xin lỗi, mình chỉ watch back nếu mình thật sự thích art của bạn :( (Sad) 
Reply
:iconbestartforworld:
bestartforworld Featured By Owner Aug 4, 2017  Student Traditional Artist
- tớ lập acc để kiếm nguồn pts chứ k đăng gì cả đâu ạ :>
Reply
Add a Comment: